تغذیه خانواده کاهوئیان (گل مینا یا گل آفتاب‌گردان)

کاهو که از مهم‌ترین اعضای این خانواده است، گیاهی یک‌ساله و خنک پسند و بسیار حساس به گرمای هوا و دماهای بالا می‌باشد و به‌سرعت وارد فاز زایشی و گلدهی می‌شود. کاهو در شرایط سخت آب‌وهوایی در زمستان‌گذرانی به‌راحتی می‌تواند در زیر پوشش کاه یا پلاستیک دوام بیاورد و با افزایش دما به رشد خود ادامه دهد.
کاهو در خاک‌های ماسه‌ای – لومی با مواد مغذی و غنی از مواد آلی به‌خوبی رشد می‌کند. از مهم‌ترین عوامل در میزان تولید کاهو توجه به تغذیه و برنامه کوددهی در مزرعه است.


برنامه کوددهی کاهو در مزرعه:

به‌طورکلی کاهو بسته به فصل کاشت، دارای طول دوره رشد تقریباً کوتاهی است و 65-45 روز پس از انتقال نشا به زمین اصلی به مرحله برداشت می‌رسد. برنامه تغذیه‌ای کاهو باید متناسب با مراحل رشدی آن تنظیم شود. مراحل رشد کاهو به شرح زیر می‌باشد:
– مرحله رشد رویشی: در این مرحله می‌توان از کودهای سولفات آمونیوم و اوره استفاده نمود. البته کودهایNPK مانند 10-10-30 نیز قابل‌استفاده هستند در طی این دوره باید از نیترات منیزیوم نیز به دلیل نیاز گیاه به نیتروژن و منیزیوم استفاده نمود. همچنین محلول‌پاشی با عناصر میکرو و آهن به همراه آب آبیاری (2 کیلوگرم در هکتار) نیز باید در برنامه کاری قرار بگیرد. کودهای فسفر بالا به‌منظور تأمین فسفر که سبب افزایش توان گیاه برای تولید و در نتیجه افزایش عملکرد می‌گردد نیز حائز اهمیت است. در تولید کاهو بهتر است که فسفر در مراحل ابتدایی رشد در دسترس گیاه باشد. از کودهای مهم در تأمین فسفر می‌توان به 0-46-18(NPK) و نیز 10-52-10(NPK) و 10-30-10(NPK) اشاره نمود که طی 4-3 نوبت به همراه آب آبیاری مورداستفاده قرار می‌گیرند.
– مرحله آغاز تشکیل هد (سر): در این مرحله استفاده از کودهای 20-20-20(NPK) به‌منظور تأمین کلیه نیازها و عناصر غذایی گیاه توصیه می‌شود. به‌علاوه استفاده از کلات آهن به‌صورت محلول‌پاشی و یا با آب آبیاری حائز اهمیت می‌باشد.
– مرحله تشکیل هد (50%): در این مرحله کودهای مناسب برای افزایش کیفیت محصول از لحاظ اندازه و وزن باید در اختیار گیاه قرار بگیرد. این کودها شامل فسفید پتاسیم هستند که به‌منظور افزایش مقاومت گیاه در برابر قارچ و تغذیه گیاه استفاده می‌شوند. به‌علاوه کودهای 36-12-12 (NPK) یا نیترات پتاسیم 46-0-12 جهت تأمین پتاسیم کافی برای افزایش کیفیت محصول تا زمان برداشت باید به همراه آب آبیاری مصرف شوند. در این مرحله کلسیم با آب آبیاری ونیز محلول‌پاشی کلسیم یا کلسیم بر باید حداقل دو بار مورداستفاده قرار بگیرد
– مرحله رسیدگی تا برداشت: در این مرحله کودهایNPK مانند 20-20-20 و نیترات کلسیم به همراه آب آبیاری و نیز کود 51-0-0 (NPK) یا سولفات پتاسیم جهت افزایش میزان کیفیت و افزایش تناژ محصول استفاده می‌شوند. البته بهترین زمان مصرف کودهای حاوی پتاسیم از مرحله تشکیل هد تا قبل از برداشت است. محلول‌پاشی ترکیبات پتاسیم و کلسیم نیز در این دوره نقش بسیار مهمی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *